Yönetim Sistemleri

İnsan yaşamı boyunca içerisinde bulunduğu doğaya zarar verip ardından tadilatını sağlayarak bugünlere gelebilmiştir fakat sanayileşmenin ardından geri dönüşü olmayan ciddi zararlar karşısında yaşam standartları da her geçen gün daha kötüye gittikçe bu duruma dur demek adına Uluslar arası Standartlar Organizasyonu (ISO) hazırlanan ve yayınlanan standart serisi ISO 14000 oluşturulmuştur.

 ISO 14000 genel olarak irdelendiğinde doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve toprağa, suya, havaya verilen zararların engellenmesi için oluşturulmuş standartlar bütünü olarak karşımıza çıkar. ISO çevre performansının izlenmesi ve sürekli yenilenerek iyileştirilmesi temeline dayatılarak ve çevre faktörleri ile ilişkili bir biçimde mevzuat ve kanunlar ile hazırlanmış koşullara uymayı şart koşmuştur.  

ISO 14000 belgelendirildiğinde ISO 14001 olarak tanımlanır ve tam ismi Çevre Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım Kılavuzudur. ISO standardı ürünlerin üretiminden tutunda tüketiciye dek oluşan tüm çevresel faktörlerin belirlenerek ve bu faktörlerin oluşumunu önlemler alınarak kontrol altına alınması adına çalışmalar yapılarak verilen zararları en aza indirgemek adına en kaliteli standartlardır.  Yönetim sistemi olan ISO işletmelerin çevreye verdiği zararları engellemek ve en aza indirgemek için kurulmuştur.

Bu sistem içerisinde birçok standart bulunmaktadır ve şöyle sıralayabiliriz, 

  • ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemler-Şartları Kullanım Kılavuzu
  • ISO 14004: Çevre Yönetim Sistemleri-Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
  • ISO 14020: Çevre Etkileri Beyanları- Genel Prensipler
  • ISO 14031: Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
  • ISO 14040: Çevre yönetimi- Hayat Boyu Değerlendirme-İlkeler ve Çerçeve
  • ISO 19011: Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu