TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Nasıl TMGD Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin lisans mezunu olmaları ve UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 49 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. TMGD olmak için 70 puan almak gerekir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılmalı?

  • Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticileri
  • Tehlikeli maddeler konusunda hızlı bir kariyer hedefleyen herkes
  • Akademisyenler
  • Firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler

Sektördeki TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İhtiyacı Nedir?

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştır. 2016 sonu itibariyle de yaklaşık 20.000 adet Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmiştir. Buna karşılık bu döneme kadar yaklaşık 5.500 adet TMGD bulunmaktadır.

TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunların arasında özellikle nakliyeciler ve benzin istasyonları gelmektedir. Ulaştırma Bakanlığı tellerden ve Hastanelerden de TMFB belgesi almalarını istemiştir. Bu da gösteriyor ki özellikle 2018 yılı  itibariyle ve denetimlerin artmasıyla TMGD ihtiyacı artmaya devam edecektir.

İKAZ LEVHALARI

 

PATLAYICILAR PATLAYICILAR PATLAYICILAR PATLAYICILAR
       
PATLAYICILAR PATLAYICILAR YANICI GAZ BOĞUCU GAZ
       
ZEHİRLİ GAZ YANICI SIVILAR YANICI KATI MADDE KENDİ KENDİNE YANAN MADDELER
       

SUYLA TEMAS ETTİĞİNDE ZEHİRLİ

GAZLAR ÇIKARAN MADDE

OKSİTLEYİCİ YAKICI MADDELER ORGANİK PEROKSİTLER ZEHİRLİ MADDELER
       
BULAŞICI MADDELER RADYOAKTİF MADDELER RADYOAKTİF MADDELER RADYOAKTİF MADDELER
       
RADYOAKTİF MADDELER RADYO AKTİF MADDELER AŞINDIRICILAR FARKLI TEHLİKELİ MADDELER
       
ÇEVREYE ZARARLI MADDELER SINIRLI MİKTAR TABELASI NUMARASIZ TURUNCU İKAZ LEVHASI NUMARALI TURUNCU İKAZ LEVHASI
   
  NUMARALI TURUNCU İKAZ LEVHASI