SDS - Güvenlik Bilgi Formu

Endüstriyel üretim yapan firmaların atıklarının ve bu atıkların birikimlerinin işlemlerini gerçekleştiren işçilerin tehlikeli ya da tehlikesiz olsun her zaman sağlığı ve güvenliğini sarsacak durumlar meydana gelmektedir. Çalışanların bilinçlenmesini sağlamak ve güvenliklerini sağlayabilmelerini hedefleyerek bu kimyasal maddeler hakkında bilgi veren dokümanlar oluşturulur ve bu dokümanlara Güvenlik Bilgi Formu ( GBF)denir. GBF’nin İngilizce yazılışı Safety Data Sheet (SDS) ‘dir.

Endüstrilerde ham madde olarak kullanılan kimyasal maddelerin toksik ( zehirli), korozif (aşındırıcı), ve kolay alev alabilen vb. özellikleri vardır. SDS ile üreticiden son kullanıcıya kadar bilgi sunulmaktadır. Bu kimyasalların fiziksel ve kimyasal etkileri Uluslararası Standartlarla belirlenmiş semboller ile anlatılmaya çalışılmaktadır. 

güvenlik bilgi formu ile ilgili görsel sonucu

 • Zararlı madde karışımlar, şirket ve iş sahiplerinin tanıtımları
 • Birleşim ve içerikler hakkında bilgiler verilir.
 • Olaşabilecek tehlikelerin tanıtımı ve korunma yöntemleri.
 • İlk yardım tedbirleri
 • Olası yangınlara karşı müdahale ve koruna teknikleri
 • Kaza sonucu yayılmalara karşı tedbirler hakkında bilgiler.
 • Elleçleme ve depolama yöntemleri
 • Maruziyet kontrolleri ve kişisel korunma teknikleri
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgilendirmeler.
 • Kararlılık ve tepkime
 • Toskoloji, ekoloji, bertaraf, taşımacılık, mevzuat ve diğer bilgilerin aktarılması.

MSDS’ler için en kritik ve önemli nokta kullanılan ya da içeriğinde bulunan kimyasalların tehlike sınıflandırmasının doğru verilmesidir. MSDShazırlayıcısının yorum ve tecrübesi bu noktada çok önemlidir çünkü hazırlanan bilgilerin kullanım ve atıklarının bertaraf edilmesinde doğada yaşayan bizler ve diğer hayvanların yaşantıları için çok önemli bir faktördür.