Çevre Eğitimi

Çevre danışmanlığı hizmeti 
verdiğimiz işletmemiz sanayi tesisleri ve sağlık hizmeti veren işletmelere tüm personele belirli aşamalar ile eğitim vermektedir.  Eğitim verdiğimiz konulardan kısaca bahsedecek olursak şöyle sıralayabiliriz.

Çevrenin Önemi ve Çevre Kirliliğinin Sonuçları
Çevre yaşantımızın dış olarak tanımladığımız alanın tamamına verilen isimdir. Bir diğer ismiyle eko sistem diyebiliriz. Bu sistemin hava, su, toprak gibi elementler fiziksel yapısını oluşturur. Hayvan, bitki, organizmalar ise biyolojik yapısını oluşturur. Cansız çevre öğelerinin bu iki yapıyı engelleyecek ve çalışmasına çok yoğun bir şekilde karışmasına çevre kirliliği demekteyiz. Bu doğan durumlar canlı varlıkların ve çevrenin fiziksel yapısının işleyiş ve yaşantısını etkilemeye başlamasından sonra hayatımızı kötü yönde etkileyerek günlük yaşantımızı ve sağlığımı etkiler. Böylece oldukça sert bir şekilde yaşantımız ve yaşamımız etkilenerek zorluklar doğurmaya başlar.

Çevre Kirliliğine Neden Olan Atıklar ve Çeşitleri
Çevre kirliliğinin oluşumunda etkisi olan doğal etmenler depremler, volkanik patlamalar, seller gibi doğa olayları ve doğadan kaynaklı oluşum gösteren olgulardır. İnsanlar tarafından kaynaklanan ve oluşan etmenler ise evlerde, işyerlerinde ya da araçlarda kullanılan petrol ve benzeri yakıtlar, kalitesiz kömürler gibi yakıtların bilinçsizce ve aşırı şekilde kullanılması. Sanayi atıklarının ve evsel atıkların bilinçsizce doğaya bırakılması ya da uygunsuz alanda biriktirilmesi. Kimyasal veyahut biyolojik silahların kullanılması gibi örneklerden çok fazla sıralanabilme imkânı vardır.Çevre Eğitimi

İşletmeden Kaynaklanan Atıklar ve Çeşitleri
İşletmeler bünyesinde faaliyetlerinden kaynaklı atıklar üretirle bu atıklar zararlı ya da zararsız atıklar olarak ikiye ayrılır. Tehlikeli atıklar zararlarından dolayı bu ismi almış ve yönetim kuralları oluşturulmuştur. Tehlikeli atıklar; çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturan yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı ve tahriş edici etkilere sahip atıklara verilen genel bir addır.

Çevre Mevzuatı Ve Sorumlulukları
Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkın sorumluklarını üstlenmek ve çevrenin korunmasını sağlamak her vatandaşın görevidir.

Atık Depolama Alanlarının Kullanımı
Bu alana ait birkaç terimden bahsetmemiz bilincinizde konu hakkında oluşumlar sağlayacak. Evsel ve tehlikeli katı atık düzenli depolama alanları. Evsel katı atık depolama alanları kokusuzlaştırma işlemlerini sağlayan işletmeler bilinçli bir şekilde günümüzde faaliyet göstermektedir.
Tıbbi atıklar enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar, deşici ve delici atıklar olmak üzere 3 gruba ayrılır bu sınıfların tanımlarına uyan her araç ve madde tıbbi atık grubunca değerlendirilir. Bu atıklarının yönetiminin eğitiminin verilmesi de hizmetlerimiz arasındadır.