ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)

ÇED bir sürece verilen isimdir. Bu süreç gerçekleştirilecek bir faaliyetle alakalı, faaliyetin öncesi inşaat aşamasında başlangıç veren, faaliyet esnasında ve faaliyet sonrasında devam ede gelen çevresel etkilerin incelenip, izlenmesi ve değerlendirmelere tabi tutulmasıdır. İlk düzenlemesi 07 Şubat 1993 tarihinde yapılıp yayınlana ve ardından 25 Kasım 2014 de son halini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamınca faaliyet sahipleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı oldukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. ÇED Ek -1 lisesinde faaliyet gösteren işletmelerden ÇED raporu, Ek -2 listesinde faaliyet gösteren işletmelerden proje tanıtım dosyası hazırlamalarını, listelerde yer almadan faaliyet gösteren işletmelerden ise ÇED kapsamdışı görüş müracaatı yapılması gerekmektedir. İşletmemiz ÇED yönetmeliğince kapsanan ÇED raporlarınızın, proje tanıtım dosyalarınızın hazırlanması ve hazırlatılması, ÇED Kapsamdışı Görüş bildirim ve müracaatlarının Bakanlık ve İl Müdürlüklerine yapmaktadır.ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
ÇED’ in Bir Diğer Tanımı

Gerçekleştirilmesinin istendiği projelerin çevreye verebileceği olumlu ve olumsuz etkilerini analiz edilmesi, olumsuz etkilerin önlemlerinin alınması ya da en az seviye indirilmesinin sağlanması açısından, seçilmiş olan yer ile teknolojik alternatifler bulunarak değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenimi ve kontrolünde yapılacak ve yapılan çalışmalar bütünüdür. ÇED’ in işleyişinin son noktası bakanlık tarafından onay alması ile netleşir. ÇEDdeğerlendirmeleri elektronik ortamdan yürütülür ve denetlenir. Sizlerde ÇED değerlendirmelerinizin takibini yaptırmak ve güvenli sonuçlar elde etmek için mutlaka hizmetimizden destek almalı ve değerlendirmelisiniz.